1 Nguyễn Văn Kỉnh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Tư vấn

  • Công ty TNHH MTV Đầu tư BDS An Thịnh
  • Địa chỉ : 01 Nguyễn Văn Kỉnh, P, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email : hr@anthinhland.com.vn
  • Giờ làm việc : 09:00 - 17:30
  • Facebook : AnThinhLandCamKetGiaTriThuc