Picity High Park – Sức hút không thể chối từ

𝑷𝑰𝑪𝑰𝑻𝒀 𝑯𝒊𝒈𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒌 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝑿𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒂𝒑𝒐𝒓𝒆   Picity High Park được hình thành từ những khát khao kiến tạo từ một cộng đồng dân cư văn minh. Đây là một dự án hội tụ các tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc, cảnh quan, an ninh và tiện...

Đọc tiếp